Aktietrend.dk analyserer det danske aktiemarked

- dybdegående analyser og prognoser

Hvorfor Aktietrend.dk

Kimen til Aktietrend.dk blev lagt for et par år siden, i forbindelse med et møde, hvor en række private investorer fortalte, at de dels søgte muligheden for uafhængige analyser og dels en mere organiseret tilgang til analyserne med bedre købs- og salgsvurderinger af OMXC20 aktierne og de øvrige danske aktier.

Efter et langt tilløb, er mit bud på de ønsker nu blevet en realitet med Aktietrend.dk.

 

Hvad tilbyder Aktietrend.dk

Aktietrend.dk tilbyder uafhængige og uvildige analyser af de danske aktier, med hovedvægten lagt på OMXC20 aktierne. Analyserne bygger på teknisk analyse, både den klassiske og de mere komplicerede behovsstyrede modeller.

Det er min overbevisning, at teknisk analyse giver bedre købs- og salgssignaler end fundamental analyserne. De fundamentale analyser er oftest mest positive når en aktie topper og mest negative når aktien bunder. Det giver teknisk analyse en klar fordel. Ved at benytte teknisk analyse, får man tidligt advarsler om, at en akties momentum er aftagende (top) eller stigende (bund), hvilket giver investorerne en fordel når de tekniske købs- eller salgssignaler bliver udløst.

 

Hvad gør Aktietrend.dk for dig

Teknisk analyse giver:

  • Hurtigt overblik
  • Visuelt indtryk om trenden er op eller ned – Mere værd end tusind ord
  • Indtryk af om momentum er stigende eller aftagende
  • Konkrete købs- og salgs anbefalinger

 

Hvorfor bruge teknisk analyse

Nedenfor er vist et eksempel på forskellen mellem fundamental analyse og teknisk analyse:

Nedenstående er et lille udpluk fra en fundamental analyse hentet fra nettet, hvor der den 16. februar 2016 blev anbefalet langsigtet køb af Novo Nordisk ved kurs 332,00.
Der er ikke fastsat noget stop for købet og der er ikke efterfølgende lavet en opfølgning eller en salgsanbefaling af købet fra den 16. februar 2016.

Den tekniske analyse viser, at Novo Nordisk lå klart under sit 30 ugers glidende gennemsnit med faldende momentum, hvilket i bedste fald indikerer mere sidelæns kursbevægelse og i værste fald et større fald.

Udfordringen med den langsigtede købsanbefaling, baseret på fundamental analyse, er at der sjældent er nogen anbefaling om et stop. Det betyder i værste fald, at hele det investerede beløb tabes, hvis aktien modsat forventning begynder at falde. Hvor stort et tab vil man acceptere?

Eksempel på forskellen mellem fundamental analyse og teknisk analyse

FUNDAMENTAL ANALYSE AF NOVO NORDISK

Fundamental aktieanalyse

TEKNISK ANALYSE AF NOVO NORDISK

teknisk-analyse

Hvad kan du forvente af Aktietrend.dk

Alle købs- eller salgssignaler vil altid blive fulgt af et stop.

Aktietrend.dk vil ikke være 100% investeret hele tiden. Der er ganske enkelt perioder, hvor risikoen for mange falske købs- og salgssignaler er for stor, hvor Aktietrend.dk ønsker at stå på sidelinjen.

Aktietrend.dk er ikke bare et mekanisk system, som handler fordi kursen byder 50 dags glidende gennemsnit, men baserer sig på en kombination tekniske analyse discipliner, som skulle forbedre det lang sigtede afkast betragteligt.